حمید کشوری

حمید کشوری

حمید کشوری ،متولد سال ۱۳۴۳ ، تحصیلات دانشگاهی خود را در رشته پزشکی آغاز کرده و پس از آن مهندسی پزشکی را در گرایش بیومتریال دانشگاه امیرکبیر در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری ادامه داده است. او استادیار دانشکده مهندسی پزشکی گروه آموزشی بیومتریال دانشگاه صنعتی امیرکبیر است.حمید کشوری استاد دانشگاه صنعتی امیرکبیر که دارای ۱۵ مقاله بین المللی در گرایش بیومتریال رشته مهندسی پزشکی است به عنوان رئیس مرکز بهداشت و درمان دانشگاه امیرکبیر سعی در ارزیابی و کنترل سلامت دانشجویان این دانشگاه دارد.


 

حمید کشوری

کتاب های حمید کشوری