فتح الله مضطرزاده

فتح الله مضطرزاده

فتح اله مضطرزاده (زاده اول آذر ماه ۱۳۲۵ در شهر یزد، ایران) عضو پیوسته فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران، استاد دانشکده مهندسی پزشکی و دانشکده مدیریت، علم و فناوری دانشگاه صنعتی امیرکبیر است. او از برگزیدگان همایش چهره های ماندگار در شاخه مهندسی شیمی و برنده نشان دولتی پژوهش است.
رئیس دانشکده علوم، دانشگاه گیلان ۵۹–۱۳۵۸
رئیس دانشگاه گیلان، ۶۰–۱۳۵۹
معاون پژوهشی دانشگاه شهید بهشتی، ۶۱–۱۳۶۰
معاون پژوهشی دانشگاه تربیت مدرس، ۶۱–۱۳۶۰  بازدید وزیر فرهنگ و آموزش عالی، دکتر فرهادی، از پژوهشگاه مواد و انرژی، سال۱۳۶۵
رئیس پژوهشگاه مواد و انرژی، ۸۵–۱۳۶۲
رئیس کمیسیون صنعت شورای پژوهش های علمی کشور، ۸۰–۱۳۷۳
مشاور وزیر فرهنگ و آموزش عالی، ۸۴–۱۳۷۵
رئیس کمیسیون صنعت شورای پژوهش های علمی کشور۸۰–۱۳۷۳
مشاور وزیر فرهنگ و آموزش عالی ۱۸۴–۱۳۷۵
رئیس گروه علوم پایه فرهنگستان علوم ۹۲–۱۳۸۸
عضو شورای راهبردی دانشگاه امیرکبیر تاکنون-۱۳۹۱
معاون وزیر علوم و رئیس سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران تاکنون-۱۳۹۴
رئیس گروه مطالعات آینده گری علم و فناوری مرکز مطالعات علم و فناوری فرهنگستان علوم تاکنون-۱۳۹۴
رئیس و عضو گروه برنامه ریزی مهندسی پزشکی شورای عالی برنامه ریزی تاکنون-۱۳۹۴
عضو شورای معاونان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تاکنون-۱۳۹۴
فتح اله مضطرزاده اول آذرماه سال ۱۳۲۵ در یزد به دنیا آمد و تحصیلات ابتدایی و متوسطه را در آنجا به پایان رساند. در سال ۱۳۴۴ برای ادامه تحصیل به آلمان رفت و مدرک کارشناسی رشته علم مواد را در سال ۱۳۴۷ و کارشناسی ارشد این رشته را در سال ۱۳۵۰ از دانشگاه فنی کلاوستال آلمان کسب کرد. وی در سال ۱۳۵۴ به اخذ درجه دکترای تخصصی رشته علم مواد از همان دانشگاه نائل آمد.
ایشان پس از اتمام تحصیل، در سال ۱۳۵۵ به ایران بازگشت و به عنوان عضو هیئت علمی در دانشگاه گیلان مشغول به خدمت شد.
وی مشاغل اجرایی متعددی را در سطوح مختلف از جمله ریاست دانشگاه گیلان (۶۰–۱۳۵۹)، ریاست پژوهشگاه مواد و انرژی به مدت ۲۳ سال (۸۵–۱۳۶۲)، معاون پژوهشی وزارت فرهنگ و آموزش عالی (۷۶–۱۳۷۲)، معاون وزیر علوم و رئیس سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران از سال ۱۳۹۴ تاکنون بر عهده داشته است.

کتاب های فتح الله مضطرزاده