پیتر اس. جانسون

پیتر اس. جانسون

پیتر جانسون به مدت 25 سال در صنعت لاستیک، بیشتر در زمینه پردازش، اختلاط، آسیاب، تقویم، اکستروژن، قالب گیری و آزمایش کار کرده است. از سال 1976 تا 1986، جانسون دستیار ویراستار شیمی و فناوری لاستیک، مجله رسمی بخش لاستیک انجمن شیمی آمریکا بود. او فصل‌هایی را در مورد جنبه‌های مختلف پردازش در شش کتاب درسی تألیف کرده است و در دوره‌هایی که توسط بخش لاستیک ACS، سایر نهادهای حرفه‌ای و دانشگاه‌ها برگزار می‌شود، در مورد پردازش سخنرانی کرده است. از سال 1997، او مشاور مستقل در فرآوری لاستیک بوده است.

کتاب های پیتر اس. جانسون

مقدمه ای بر فرآورش لاستیک