اعظم جلالی آرانی

اعظم جلالی آرانی

اعظم جلالی آرانی ، متولد 1333 ، دانشیار دانشکده مهندسی پلیمر دانشگاه صنعتی امیرکبیر است.

کتاب های اعظم جلالی آرانی

مقدمه ای بر فرآورش لاستیک