رضا کراچیان

رضا کراچیان

رضا کراچیان، متولد 1352،  استاد و معاون آموزشی دانشکده مهندسی عمران دانشگاه تهران و عضو جوان آکادمی جهانی علوم (TWAS) است. او بیش از 125 مقاله در مجلات معتبر و 220 مقاله در مجموعه مقالات کنفرانس منتشر کرده است.

کتاب های رضا کراچیان