منوچهر صالحی

منوچهر صالحی

منوچهر صالحی ، متولد ۱۳۳۶، استاد دانشکده مهندسی مکانیک گروه آموزشی طراحی جامدات دانشگاه صنعتی امیرکبیر است. دکتر منوچهر صالحی فارغ التحصیل دکترای مهندسی مکانیک از دانشگاه لانکستر - انگلستان در سال 1369 می باشند. ایشان از سال 1372 در دانشگاه صنعتی امیر کبیر مشغول به فعالیت هستند. محور های تحقیقاتی ایشان تحليل نظری و تجربی تنش در ورق‌ها و پوسته‌های فلزی و مرکب، تئوری الاستيسيته، تئوری ورق و پوسته، تحلیل تنش در ورق و پوسته ویسکو الاستیک - تحلیل تنش در ورق و پوسته آلیاژهای حافظه دار می باشد.

کتاب های منوچهر صالحی

الاستیسیته مهندسی