ویلیام وروس

ویلیام وروس

دکتر ویلیام وروس، پروفسور ممتاز و کرسی جروم ال. گلدمن در دانشکده معماری دریایی و مهندسی دریایی در دانشگاه نیواورلئان، در لوئیزیانا است. او یکی از مراجع پیشرو در زمینه برنامه ریزی کشتی های آبی است و مقالات زیادی در این زمینه در مجلات منتشر کرده است.

کتاب های ویلیام وروس