مهدی طالشیان

مهدی طالشیان

مهدی طالشیان ، متولد ۱۳۴۶ ، استادیار دانشکده فنی و مهندسی گروه برق دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر است.

کتاب های مهدی طالشیان

حفاظت و رله ها