جان هریس

جان هریس

بروس ریوز بارتلت مورخ و نویسنده آمریکایی است. او به عنوان مشاور سیاست داخلی رونالد ریگان و به عنوان یک مقام وزارت خزانه داری در زمان جورج اچ دبلیو بوش خدمت کرد.

کتاب های جان هریس

کوه مرده