فیلیپه جیمینز

فیلیپه جیمینز

فیلیپه جیمینز مدرک کارشناسی ارشد خود را در مهندسی صنایع (مکانیک) از دانشگاه فنی مادرید (UPM)، مدرک کارشناسی ارشد خود را در مهندسی خودرو از UPM، مدرک کارشناسی ارشد خود را در علوم فیزیکی (الکترونیک و اتوماسیون) از دانشگاه ملی آموزش از راه دور اسپانیا و دکترای خود را در مهندسی مکانیک از UPM در سال های 2001، 2002، 2005 و 2006، به ترتیب دریافت کرد. وی در حال حاضر استاد تمام و معاون پژوهشی و رئیس واحد سیستم های هوشمند موسسه تحقیقات خودرو دانشگاه UPM است. زمینه های مورد علاقه او صنعت خودرو، ایمنی خودرو، طراحی مکانیکی، سیستم های کمک راننده و سیستم های حمل و نقل هوشمند است. او در 10 سال گذشته در بیش از 40 پروژه تحقیق و توسعه شرکت داشته و مطالعات مهندسی را برای شرکت های ملی مربوطه توسعه داده است. علاوه بر این، او رهبر شبکه موضوعی اسپانیایی در وسایل نقلیه هوشمند است.

کتاب های فیلیپه جیمینز

آینده خودروهای هوشمند