عباس علی ابونوری

عباس علی ابونوری

عباس علی ابونوری متولد سال 1333، استادیار دانشکده اقتصاد و حسابداری دانشگاه آزاد تهران مرکز می باشد. او دارای مدرک دکترای تخصصی در رشته علوم اقتصادی ( Ph.D. in Economics )از دانشگاه «سری ونکاتسوارا» ازکشور هندوستان است.

کتاب های عباس علی ابونوری