هیمو اویلنن

هیمو اویلنن

دانشیار دانشگاه Åbo Akademi فنلاند است. دکتر Ylänen یک مهندس علم مواد است که مدرک کارشناسی و کارشناسی ارشد خود را از دانشگاه Åbo Akademi، تورکو فنلاند دریافت کرده است. پس از اخذ مدرک کارشناسی ارشد او به مدت 17 سال در یک شرکت داروسازی بین المللی کار کرد و سپس به دانشگاه بازگشت و دکترای خود را دریافت کرد. در سال 2004، او به عنوان مدیر مرکز بیومتریال تورکو در دانشگاه تورکو دعوت شد. در سپتامبر 2008، یلنن برای شروع به کار به عنوان استاد در دپارتمان مهندسی پزشکی، دانشگاه فناوری تامپر دعوت شد. او در پایان سال 2014 از TUT بازنشسته شد. امروز، او به عنوان مشاور ارشد علمی در دو شرکت نوپا فنلاندی که بر اساس نتایج تحقیقاتی که در طول تحقیقات دانشگاه ایجاد شده بودند، کار می کند.

کتاب های هیمو اویلنن

شیشه های زیست فعال