استنلی آی. سندلر

استنلی آی. سندلر

استنلی‌ آی. سندلر استاد مهندسی شیمی در دانشگاه دلاور و همچنین استاد شیمی و بیوشیمی است. او همچنین مدیر مؤسس مرکز ترمودینامیک مولکولی و مهندسی آن است. سندلر ، نویسنده 235 مقاله تحقیقاتی و یک تک نگاری است و ویراستار کتاب مدلسازی ترمودینامیکی و پنج مجموعه مقالات کنفرانس است. او مدرک کارشناسی خود را در سال 1962 از کالج شهر نیویورک و دکترای خود را در رشته مهندسی شیمی از دانشگاه مینه سوتا در سال 1966 به دست آورد.

کتاب های استنلی آی. سندلر