ریاض خراط

ریاض خراط

دکتر ریاض خراط ، متولد ۱۳۳۵، استاد دانشگاه صنعت نفت و یکی از نخبه های EOR است او دارای مدرک‌ کارشناسی مهندسی شیمی، دانشگاه کانزاس آمریکا ،  کارشناسی ارشد  مهندسی شیمی، دانشگاه کانزاس آمریکا و  دکتری  مهندسی شیمی، دانشگاه کانزاس آمریکا است.

کتاب های ریاض خراط