آی. بولده آ

آی. بولده آ

آی. بولده‌ آ به ترتیب در سال‌های 1967 و 1973 مدرک کارشناسی ارشد و دکتری مهندسی برق را از دانشگاه Politehnica تیمیشوآرا، تیمیشوآرا، رومانی دریافت کرد. او در حال حاضر استاد تمام دانشگاه پولیتنیکا تیمیشوآرا است.

کتاب های آی. بولده آ