مرتضی بهرام نژاد

مرتضی بهرام نژاد

دکتر مرتضی بهرامی‌نژاد دکتری پزشکی از دانشگاه تهران، پروفسور افتخاری دانشگاه تربیت بدنی شی چاهای پکن، بدنسازی از دانشگاه سملوایز مجارستان تحت نظارت کمیته بین المللی المپیک، مدرک مدیریت ورزشی تحت نظارت کمیته بین المللی المپیک، مدرک بدنسازی از کنفداراسیون فوتبال آسیا، مدرک دوره تمرینات قدرتی و بدنسازی از موسسه تئودور بومپا، مدرس دانشگاه آزاد اسلامی، دارای کمربند مشکی دان 6 وعضو کالج پزشکی ورزشی اروپا

مربی بدنساز تیم ملی تکواندو، بوکس، جودو، شمشیر بازی، کشتی آزاد، اسکیت و فوتبال

کتاب های مرتضی بهرام نژاد

کتاب جامع سنگ نوردی


اصول تمرینات سرعتی و استقامتی