توماس ام هاوارد

توماس ام هاوارد

دکتر توماس ام هاوارد دوره رزیدنتی خود را در رشته پزشکی خانواده در بیمارستان اجتماعی ارتش دیویت و بورسیه ورزشی خود را در دانشگاه خدمات یکنواخت خدمات بهداشتی در بتسدا، مریلند به پایان رساند.

کتاب های توماس ام هاوارد