پرویز نورپناه

پرویز نورپناه

پرویز نورپناه  ، متولد 1317 ، پژوهشگرِ مهندسی نساجی و دانشیار دانشگاه صنعتی امیرکبیر است. او از پیش‌کسوتان رشتهٔ مهندسی نساجی در ایران محسوب می‌شود. نورپناه از سال ۱۳۷۳ تا ۱۳۷۶ رئیس دانشگاه هرمزگان بود و مدتی نیز ریاست دانشگاه صنعتی امیرکبیر واحد تفرش را بر عهده داشت. او همسر فاطمه زیباکلام است.نورپناه دوره ارشد نساجی و رنگرزی را در دانشگاه امیرکبیر، ارشد ریسندگی را در دانشگاه بردفورد و دکترای نساجی را در دانشگاه لیدز گذرانده‌است.

کتاب های پرویز نورپناه

فیزیک نساجی