محمود شاکری

محمود شاکری

محمود شاکری ، متولد ۱۳۲۱ و  استاد دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر است.

کتاب های محمود شاکری