آلفرد مرتینز

آلفرد مرتینز

آلفرد مرتینز مدرک مهندسی برق را در سال 1984 از دانشگاه پادربورن آلمان، مدرک دکتری در مهندسی برق و مدرک دکتر اینگ هابیل در مخابرات را از دانشگاه فناوری هامبورگ آلمان دریافت کرد. از سال 1991 تا 1995 با دانشگاه فناوری هامبورگ آلمان با مرکز برنامه های کاربردی میکروالکترونیک هامبورگ آلمان از سال 1996 تا 1997 با دانشگاه کیل آلمان از سال 1997 تا 1998 با دانشگاه استرالیای غربی، و از سال 1998 تا 2003 با دانشگاه ولونگونگ همکاری کرد.  از آوریل 2003 تا اکتبر 2006 او در دانشگاه اولدنبورگ آلمان بود. در نوامبر 2006 به عنوان استاد علوم کامپیوتر و مدیر موسسه پردازش سیگنال به دانشگاه لوبک آلمان پیوست. او یکی از اعضای ارشد IEEE است. علایق تحقیقاتی او شامل پردازش امواج صوتی و تصویری گفتار و بانک های فیلتر و ارتباطات دیجیتال است.

کتاب های آلفرد مرتینز

آنالیز سیگنال