تئودور اندرسون

تئودور اندرسون

تئودور اندرسون موسس، مدیر عامل، محقق اصلی و مدیر مالی شرکت تحقیقات و توسعه Haleakala است. او دارای مدرک کارشناسی ارشد در علوم کاربردی و فیزیک و دکترا در فیزیک است که همگی از دانشگاه نیویورک هستند.

کتاب های تئودور اندرسون

آنتن های پلاسما