گیتی میرمحمد صادقی

گیتی میرمحمد صادقی

من متولد سال ۱۳۴۰ هستم. در اصفهان به دنیا آمده ام. پدرم پزشک بود. به دلیل قانون خدمت خارج از مرکز مجبور بودند تا ۵، ۶ سال در مناطقی از جمله کرمانشاه باشیم. من هم در کرمانشاه بزرگ شده ام.این را هم بگویم که پدرم از شاگردان دکتر قریب بوند. سال ۴۶ در تهران به مدرسه رفتیم. دبیرستان را در مدرسه آذر (چهارراه بهجت آباد) به اتمام رساندم.مدرسه آذر در ۵۰۰ متری دانشگاه امیرکبیر بود و خلاصه همین جا در سال ۵۸ قبول شدم. برای تحصیل در ترم دوم یک فاصله دو و نیم ساله به وجود آمد. (از اردیبهشت سال ۵۸ تا آذر سال ۶۱ که دانشگاه باز شد) تحصیل در مقطع لیسانس به دلیل مسائل مرتبط با انقلاب فرهنگی هشت سال طول کشید.بعد از اینکه لیسانس گرفتم در سال های ۶۶، ۶۷ و ۶۸ در دبیرستان شیمی، فیزیک و ریاضی تدریس می کردم. سال ۶۸، ۶۹ به دلیل علاقه زیادی که به دانشگاه امیرکبیر داشتم به استخدام دانشگاه امیرکبیر درآمدم.از بهمن سال ۶۹ در طبقه اول دانشگاه شیمی کارآموزی خود را در آزمایشگاه شیمی، فیزیک، پلیمرها شروع کردم و تا سال ۱۳۷۸ این مسوولیت را برعهده داشتم. در امتحانات کنکور سال ۷۳ شرکت کردم و در پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی قبول شدم. تا سال ۱۳۷۵ دوره فوق لیسانس را به اتمام رساندم . سال ۷۶ دوره دکترا را آغاز کردم. تا سال ۸۲ نیز دوره دکترای پلیمر نیز به پایان رسید. اکنون دانشیار دانشکده مهندسی پلیمر گروه آموزشی صنایع پلیمریزاسیون دانشگاه صنعتی امیرکبیر هستم.

کتاب های گیتی میرمحمد صادقی