نادر منتظرین

نادر منتظرین

دکتر نادر منتظرین ، متولد 1335 ، فارغ التحصیل دکترای مهندسی مکانیک از دانشگاه کرنفيلد - انگلستان در سال 1365 می باشند. ایشان از سال 1365 استاد
دانشکده مهندسی مکانیک گروه آموزشی حرارت و سیالات در دانشگاه صنعتی امیر کبیر هستند. محور های تحقیقاتی ایشان انرژی کاربردی، هوش مصنوعی، ترموديناميک، ديناميک گاز و توربوماشين می باشد.

کتاب های نادر منتظرین

تئوری لایه مرزی (2 جلدی)