جان شارپ

جان شارپ

جان شارپ دانشیار دانشکده هنر، رسانه و فناوری در دانشکده طراحی پارسونز در مدرسه جدید است. او نویسنده آثار بازی: در زیبایی‌شناسی بازی‌ها و هنر (میت‌پرس) و نویسنده (همراه با کالین مکلین) بازی‌ها، طراحی و بازی: رویکردی تفصیلی به طراحی بازی تکراری و (با دیوید توماس) سرگرمی، طعم، و بازی: زیبایی شناسی بیکار، غیرمولد، و در غیر این صورت بازیگوش (چاپ MIT). شارپ و مکلین از مدیران PETLab (آزمایشگاه آموزش و فناوری نمونه سازی) در پارسونز هستند.

کتاب های جان شارپ

تکرار