جانتان پوسنر

جانتان پوسنر

دکتر جاناتان پیوسنر، استاد بخش نورولوژی در موسسه کندی کریگر، یک موسسه بین المللی شناخته شده است که به بهبود زندگی کودکان مبتلا به اختلالات عصبی رشدی اختصاص دارد. او به عنوان استاد در گروه روانپزشکی و علوم رفتاری (دانشکده پزشکی دانشگاه جان هاپکینز) منصوب شد. او در گروه علوم اعصاب، مؤسسه پزشکی ژنتیک، و بخش انفورماتیک علوم بهداشتی (دانشکده پزشکی جان هاپکینز)، و گروه میکروبیولوژی مولکولی و ایمونولوژی (دانشکده بهداشت عمومی جان هاپکینز بلومبرگ) کار میکند.

کتاب های جانتان پوسنر

بیوانفورماتیک