بهمن سلطان احمدی

بهمن سلطان احمدی

بهمن سلطان احمدی در آبان 1366 در تهران متولد شد. او تحصیلات خود را در مقطع کارشناسی در رشته معماری آغاز کرد و در مقطع کارشناسی ارشد در رشته مهندسی معماری اسلامی به اتمام رساند.

کتاب های بهمن سلطان احمدی

شتر، کشتی بیابان