استان ون هوفت

استان ون هوفت

استن ون هوفت دانشیار فلسفه در دانشگاه دیکین ملبورن است.پروفسور ون هوفت در مجلات بین المللی درباره فلسفه اخلاق، روانشناسی فلسفی، اخلاق زیستی، اخلاق تجاری و ماهیت سلامت و بیماری نوشته است. کار اخیر او در مورد اخلاق جهانی، جهان وطن گرایی، فلسفه سیاسی روابط بین الملل و فضیلت امید بوده است. استن از فیلسوفان کلاسیکی چون افلاطون، ارسطو و کانت و همچنین متفکران معاصری چون پل ریکور، امانوئل لویناس و برنارد ویلیامز الهام گرفته است.

کتاب های استان ون هوفت

امید