عباس رضایی ثمرین

عباس رضایی ثمرین

عباس رضایی ثمرین (1364، اردبیل) با بیش از یک دهه فعالیت به عنوان خبرنگار، دبیر سرویس، معاونِ سردبیر و سردبیر در رسانه‌های مکتوب، مجازی و صوتی-تصویری کشور،‌ در حال حاضر دبیر تحریریه خبر 21 شبکه اول سیمااست
وی دانش‌آموخته‌ی الکترونیک، مترجمی زبان انگلیسی و دوره‌های تخصصی روزنامه‌نگاری است.

کتاب های عباس رضایی ثمرین