آدریانا کوئیواس

آدریانا کوئیواس

 آدریانا کوئیواس نویسنده کسوف کامل نستور لوپز (FSG BYR، 2020) و کوبا در جیب من (FSG BYR، 2021) است. او یک نسل اول کوبایی-آمریکایی است که اصالتاً اهل میامی، فلوریدا است. پس از شانزده سال تدریس اسپانیایی و ESOL، او تصمیم گرفت که اشتیاق خود را به داستان سرایی دنبال کند.

کتاب های آدریانا کوئیواس

فرشته ی نجات جنگل اسرار آمیز