حمید باصری

حمید باصری

حمید باصری متولد 1356 ، دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل و دارای مدرک  دكتري تخصصي مهندسي مكانيك -ساخت وتوليد 1386 از دانشگاه صنعتي اميركبیر است.

کتاب های حمید باصری