میثم جلالی

میثم جلالی

میثم جلالی ، متولد ۱۳۶۰ ، دانشیار و عضو هیئت علمی دانشکده فناوری های نوین دانشگاه علم و صنعت ایران است. او دارای مدرک کارشناسی مهندسی مواد، گرایش متالورژی استخراجی، دانشگاه علم و صنعت ایران، ۱۳۸۵ ، کارشناسی ارشد مهندسی مواد، گرایش انتخاب و شناسایی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان، ۱۳۸۸و دکتری مهندسی مواد، دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده مهندسی مواد، ۱۳۹۲ است.

کتاب های میثم جلالی

اکسید گرافن