محمدمهدی ارشادی

محمدمهدی ارشادی

محمدمهدی ارشادی ، متولد 1372، دارای مدرک کارشناسی ارشد مهندسی صنایع، دانشکده مهندسی صنایع و سیستم‌های مدیریت، دانشگاه صنعتی امیرکبیر و کارشناسی مهندسی صنایع دانشکده فنی و مهندسی گلپایگان است.

کتاب های محمدمهدی ارشادی