گلناز بغدادی

گلناز بغدادی

گلناز بغدادی ، متولد 1362 ، کارشناس ارشد تحقیق و توسعه و برنامه نویس است. او دارای مدرک مهندسی پزشکی-بیوالکتریک دانشگاه  صنعتی امیرکبیر از ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۶ و مهندسی پزشکی  شاهد از ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۵است

 

 

 

کتاب های گلناز بغدادی