برایان روسو

برایان روسو

برایان روسو از زمانی که به یاد دارد طراحی می کند. او در شورت هیلز، نیوجرسی بزرگ شد، سپس به نیویورک نقل مکان کرد و در آنجا مدرک فیلم را از دانشگاه نیویورک گرفت. پس از آن، او چیزی را کشف کرد که به اندازه نقاشی و ساختن فیلم دوست داشت: انجام یوگا. او در سال 2010 گواهینامه تدریس از یوگا به مردم را به دست آورد و در این مدت تصاویر یوگا بانی را توسعه داد.

کتاب های برایان روسو

یوگا در جنگل