رضا ندافی

رضا ندافی

رضا ندافي ، متولد 1361 ، مربی پژوهشکده فناوریهای نو پژوهشکده هوافضا دانشگاه صنعتی امیرکبیر است.

کتاب های رضا ندافی