میگل آلتیری

میگل آلتیری

میگل آلتیری (3 سپتامبر 1950) یک کشاورز و حشره شناس اهل شیلی است. او استاد آگرواکولوژی در دانشگاه کالیفرنیا، برکلی در بخش علوم محیطی است. او در دانشگاه شیلی در رشته کشاورزی تحصیل کرد و در آنجا مدرک لیسانس گرفت و مدرک دکترا در حشره شناسی را از دانشگاه فلوریدا دریافت کرد. 

کتاب های میگل آلتیری