پ. کومار مهتا

پ. کومار مهتا

پی کومار مهتا، دکترا، پروفسور ممتاز، مهندس عمران و محیط زیست، در دانشگاه کالیفرنیا در برکلی است. دکتر. مهتا عضو افتخاری موسسه بتن آمریکا (ACI) و عضو کمیته توسعه پایدار آن است. 

کتاب های پ. کومار مهتا

ریز ساختار ، خواص و اجزای بتن