اسکندر کشاورز علمدار

اسکندر کشاورز علمدار

دكتر اسكندر كشاورز علمداري در سال 1343 در تهران بدنيا آمد. وي تحصيلات دانشگاهي را در گرايش فني و مهندسي آغاز كرد و در اين راستا موفق به اخذ مدرك دكتراي مهندسي مواد از دانشگاه صنعتي شريف (در سال 1379) شد.نامبرده هم اكنون عضو هيئت علمي و دانشيار دانشگاه صنعتي امير كبير مي باشد. گروه : فني و مهندسي رشته : مهندسي مواد تحصيلات رسمي و حرفه اي : تحصيلات رسمي دانشگاهي اسكندر كشاورز علمداري به ترتيب زير است: - كارشناسي رشته مهندسي مواد از دانشگاه صنعتي اصفهان در سال 1368 - كارشناسي ارشد رشته مهندسي مواد از دانشگاه صنعتي شريف در سال 1371 - دكتراي رشته مهندسي مواد از دانشگاه صنعتي شريف در سال 1379 مشاغل و سمتهاي مورد تصدي : مشاغل و سمتهاي و عضويت در انجمن هاي علمي و تخصصي اسكندر كشاورز علمداري به قرار زير است: دانشيار دانشگاه امير كبير،بخش مهندسي مواد و معدن از سال 1384 تا كنون استاديار دانشگاه امير كبير،بخش مهندسي مواد معدن از سال 1379 تا 1384 مربي دانشگاه امير كبير ،بخش مهندسي مواد و معدن از سال 1374 تا 1379 عضو جامعه ايرانيان مهندسي مواد (IMES) عضو جامعه آهن و استيل ايران (ISSI) عضو جامعه مهندسين شيمي ايرانيان (IACHE) دبير نهمين سمپوزيوم فولاد در دانشگاه صنعتي امير كبير آرا و گرايشهاي خاص : محور تخصصي: متالورژي استخراجي، سينتيك و ترموديناميك فرآيندهاي استخراج چگونگي عرضه آثار : از دكتر اسكندر كشاورز علمداري تا كنون بيش از 11 مورد مقاله در زمينه تخصصي خود منتشر شده است. او در كنار تاليف و ترجمه كتب و مقالات ، در كنفرانسهاي داخلي و خارجي با ارائه مقاله شركت مي كند.

کتاب های اسکندر کشاورز علمدار