حسین آسایش

حسین آسایش

دكتر حسین آسایش در سال ۱۳۱۱ در شهر تبریز بدنیا آمد. پس از گذراندن تحصیلات مقدماتی در سال ۱۳۳۶ در رشته تاریخ و جغرافیا و علوم تربیتی از دانشگاه تبریز را گذراند. وی به علت شاگرد اولی از بورسیه دولتی استفاده كرده و عازم فرانسه شد و تا مقطع دكتری رشته جغرافیا، گرایش روستاشناسی در دانشگاه سوربن تحصیل كرد. ایشان پس از مراجعت به ایران در دانشگاه تبریز با مرتبه استادیاری مشغول به فعالیت شد و تا سال ۱۳۶۴ در این دانشگاه بودند كه به افتخار بازنشستگی نائل آمد. دكتر آسایش فعالیت علمی خود را در دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران ادامه داد و تاكنون با رتبه علمی دانشیاری انجام وظیفه میكند.

کتاب های حسین آسایش