علی اکبر رنجبر

علی اکبر رنجبر

علي اكبر رنجبر ، متولد 1337 ، استاد دانشکده مهندسي مكانيك گروه آموزشي  حرارت و سيالات   دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل است.

کتاب های علی اکبر رنجبر