جعفر نکونام

جعفر نکونام

جعفر نکونام (متولد 1343ش)، دکترای علوم قرآن و حدیث از دانشگاه تربیت مدرس تهران، استاد تمام گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه قم است.او در سال 1343ش در گلپایگان متولد گردید.در سال 1362، دیپلم را در رشته اقتصاد اجتماعى، در روستاى سعیدآباد گلپایگان و کارشناسى را در سال 1366 در رشته دبیرى الهیات و معارف اسلامى در دانشکده الهیات و معارف اسلامى دانشگاه تهران و کارشناسى ارشد را در سال 1368 در رشته علوم قرآن و حدیث در همان جا و دکترا را در سال 1373 در همان رشته در دانشکده ادبیات و علوم انسانى دانشگاه تربیت مدرس اخذ کرده است. پایان‌نامه کارشناسى ارشد وى، «بررسى تفسیر قرآن به قرآن» و رساله دکتراى او، «بررسى روایات ترتیب نزول» بوده است.از آغاز سال 1368 لغایت سال 1369 با مرتبه مربى در دانشگاه پیام نور گلپایگان و در سال تحصیلى 73 - 74 در دانشگاه تربیت مدرس به‌طور حق‌التدریس و از آبان‌ماه سال 1374 تاکنون در دانشگاه قم به‌طور رسمى و با مرتبه استادیارى به تدریس در مقاطع کارشناسى و کارشناسى ارشد اشتغال داشته است.از آغاز سال 1378 تا اواسط سال 1380 سردبیر مجله قرآنى صحیفه مبین وابسته به مرکز فعالیت‌ها و پژوهش‌هاى قرآن و عترت دانشگاه آزاد اسلامى و از آغاز سال 1378 تا اواسط سال 1379 عضو هیئت تحریریه پژوهش‌هاى علوم انسانى وابسته به دانشگاه قم و از اواسط سال 1380 مدیر مسئول پژوهش‌نامه قرآن و حدیث بوده است. از 81 لغایت 82 در حلقه کارشناسى «دانشنامه قرآن‌شناسى» وابسته به پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه شعبه قم، عضویت و فعالیت داشته است. از بهار 1383 عضو هیئت مدیره انجمن علوم قرآن و حدیث (خزانه‌دار) بوده است.از نامبرده تاکنون چندین عنوان کتاب و مقاله در مجلات داخلى (اعم از علمى - پژوهشى، علمى - ترویجى و عادى) به چاپ رسیده است.

کتاب های جعفر نکونام

روش تحقیق