محمدحسن احمدی

محمدحسن احمدی

محمدحسن احمدی ، متولد 1357 ، استادیار دانشگاه تهران و دارای مدرک کارشناسی, 1384, فقه و اصول, حوزه علمیه قم ، کارشناسی ارشد, 1385, علوم قرآن و حدیث, قم ، کارشناسی ارشد, 1386, تاریخ تشیع, امام صادق علیه السلام و دکتری, 1389, علوم قرآن و حدیث, تربیت مدرس است.
کتاب های محمدحسن احمدی