علیرضا ازغندی

علیرضا ازغندی

سید علیرضا ازغندی (زاده ۱۳۲۰، مشهد) نویسنده و پژوهشگر دوره جمهوری اسلامی، اهل ایران است. او مدرس گروه علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی، از اعضای هیئت مؤسس انجمن علوم سیاسی ایران و مدیر گروه علوم سیاسی دانشگاه علوم و تحقیقات تهران است. 

کتاب های علیرضا ازغندی