حسنعلی فرجی سبکبار

حسنعلی فرجی سبکبار

حسنعلی فرجی سبکبار متولد سال 1349، استاد و معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی گروه جغرافیای انسانی دانشکده جغرافیای دانشگاه تهران می باشد.

کتاب های حسنعلی فرجی سبکبار