دالن جی تیموتی

دالن جی تیموتی

دالن جی. تیموتی (1966)، استاد منابع اجتماعی و توسعه و دانشمند ارشد پایداری در دانشگاه ایالتی آریزونا است. او همچنین دارای کرسی استادی مدعو و همکاری پژوهشی در چین، اسپانیا و آفریقای جنوبی است. علایق تحقیقاتی او شامل گردشگری مبتنی بر میراث فرهنگی، گردشگری مذهبی، مناطق پیرامونی، غذاهای میراث فرهنگی و ژئوپلیتیک است.

کتاب های دالن جی تیموتی