محمد امینیان مدرس

محمد امینیان مدرس

دکتر محمد امینیان مدرس فرزند ایت الله اقا شیخ محمد علی امینیان مدرسدر شهریور سال ۱۳۱۱ در شهر طبس به دنیا امد  تحصیلات ابتدائی رادر شهر طبس به پایان رساند  وهمزمان تحصیلات حوزوی را نزد پدر گرامی اغاز نمودند.پس از پایان تحصیلات ابتدائی جهت ادامه تحصیل به تهران عزیمت نمودند و در تهران موفق به اخذ دو دیپلم  طبیعی وادبی شدند سپس وارد دانشگاه تهران شده وموفق به اخذ دکتری PH.D با درجه عالی در رشته حقوق خصوصی گردید در این دانشگاه از محضر اساتید ارجمندی همانند  علامه سنگلجی استاد شهابی دکتر علی اکبر شهابی دکتر علی ابادی دکتر متین دفتری  دکتر امامی دکتر شایگان دکتر هدایتی دکتر پاد  پروفسور هازار ودکتر مصباح و دکتر صفری کسب فیض نمودند.استاد در سال ۱۳۴۶ به استخدام دادگستری در امدند در ابتدا به عنوان دادیاردر دادسرای نیشابور اغاز به کار وسپس بعنوان باز پرس در دادسرای مشهد فعالیت نموده وبعد از ان ریاست شعبه ۲  دادگاه شهرستان یزد وسپس بعنوان مستشار  دادگاه استان ودادگاه عالی جنائی یزد انجام وظیفه نمودن.
بعد از انقلاب اسلامی استاد  درمسئولیتهای مختلفی خدمت نمودند  ابتدا ریاست کل دادگاههای یزد را به عهده گرفتند سپس به ریاست دادگستری و ریاست دادگاههای شهرستان بجنورد  منصوب شده بعد از ان به عنوان  مشاوردادگاه تجدید نظر مدنی خاص خراسان و سپس به عنوان عضو معاون شعبه ۲۸ دیوان عالی مستقر در مشهد وبعد از ان بعنوان مستشار دیوان عالی کشور ونهایتا به ریاست شعبه ۲۹ دیوان عالی کشور منصوب که در همین سمت به افتخار باز نشستگی  نائل امدند.
استاد همزمان با خدمات قضائی از سال ۱۳۶۴ به تدریس در دانشگاه پرداختند دانشگاه ازاد اسلامی مشهد دانشگاه فردوسی دانشگاه پیام نور  دانشگاه عتوم اسلامی رضوی مرکز اموزش ضمن خدمت دادگستری محل انجام خدمات علمی اموزشی استاد است  .

کتاب های محمد امینیان مدرس