خیراله رهسپارفرد

خیراله رهسپارفرد

 خيراله رهسپار فرد، متولد 1355، استادیار گروه آموزشي مهندسي كامپيوتر دانشکده فنی مهندسی قم با گرايش تخصصي ریاضي كاربردي – آناليز عددي ، دانشگاه قم است. او دارای مدرک كارشناسي رياضي كاربردي، دانشگاه گيلان (1378)، كارشناسي ارشد در زمينه رياضي كاربردي، دانشگاه شهيد باهنر كرمان (1381) و دكتري تخصصي در زمينه رياضي كاربردي- آناليز عددي، دانشگاه دولتي ايروان (1390) است.


کتاب های خیراله رهسپارفرد

اشاعه گزینشی اطلاعات