جیمز ای برومبو

جیمز ای برومبو

جیمز ای. برومبو بیش از بیست سال را در صنعت ساخت و ساز مسکونی و تجاری گذرانده است. او یک مربی ماهر است که به چندین زبان مسلط است و بیش از پانزده کتاب در زمینه تهویه مطبوع، ساخت و ساز و تجارت ساختمان نوشته است.

کتاب های جیمز ای برومبو