لئو مایر

لئو مایر

لئو مایر یک مربی حرفه ای دبیرستان و کالج، معلم و رئیس کالج بوده است. او بیش از 50 کتاب آموزشی نوشته است. او رئیس هیئت LAMA Books است. او همچنین معاون آموزشی حرفه ای کالج Chabot است، مدرس دانشگاه در دانشگاه کالیفرنیا، برکلی؛ مربی کالج جونیور، کالج بیکرزفیلد؛ معلم دبیرستان بیکرزفیلد و ...بوده است.

کتاب های لئو مایر

مبانی کنترل تهویه مطبوع


جریان هوا در کانال ها


الگوهای کانال