ردوود کاردن

ردوود کاردن

ردوود کاردن، که اولین کتاب از سری "بررسی کد" را ابداع کرد و نوشت، یک برقکار و بازرس ساختمان در شهر اوکلند کالیفرنیا است. او سمینارها و کلاس‌هایی را در سراسر کشور در مورد موضوعات مختلف ساختمانی ارائه می‌دهند.

کتاب های ردوود کاردن